header
"Ignorantia iuris nocet."
Nieznajomość prawa szkodzi.
header
"Ignorantia iuris nocet."
Nieznajomość prawa szkodzi.

O kancelarii

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Naszym celem jest zapewnienie Klientom skutecznej i rzetelnej pomocy prawnej. Wyróżniamy się wysokim poziomem merytorycznym świadczonych usług, zaangażowaniem w prowadzone sprawy i terminowością. W ramach świadczonych usług Kancelaria współpracuje z biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami, biegłymi sądowymi, notariuszami oraz tłumaczami przysięgłymi zapewniając Klientom kompleksową obsługę. Kancelaria współpracuje z Biurem Poselskim Krystyny Łybackiej - Posłanki do Parlamentu Europejskiego.

O mnie

Kancelarię adwokacką tworzy adwokat Aneta Koziarska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu i od 2010 roku jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W ramach kształcenia adwokat Aneta Koziarska ukończyła również studia podyplomowe z zakresu: podatków, profilaktyki i resocjalizacji oraz pedagogiki. Od 2010 roku wpisana jest na listę Mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Koninie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w kancelariach adwokackich oraz fundacjach i stowarzyszeniach, które od kilkunastu lat świadczą bezpłatną pomoc prawną na rzecz mieszkańców powiatu konińskiego.