header
"Ignorantia iuris nocet."
Nieznajomość prawa szkodzi.
header
"Ignorantia iuris nocet."
Nieznajomość prawa szkodzi.

Oferta kancelarii

Kancelaria oferuje doradztwo i zastępstwo przed sądami wszystkich instancji, organami administracji oraz innymi z zakresu:

  • prawa karnego - obrona przed sądami, organami postępowania przygotowawczego;
  • prawa cywilnego - sprawy o zapłatę, odszkodowawcze, sporządzanie i opiniowanie umów, windykacja, inne;
  • prawa rzeczowego - sprawy o zniesienie współwłasności, zasiedzenie;
  • prawa spadkowego, w tym np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek;
  • prawa pracy: dochodzenie roszczeń pracowniczych, wypadki przy pracy, sporządzanie umów o zakazie konkurencji, zapłatę, inne;
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego - sprawy o rozwód , separację , alimenty, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, rozdzielność majatkową, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa , ustalenie kontaktów z dzieckiem, przysposobienie i inne.
  • spółek handlowych - w tym tworzenie, rejestracja, likwidacja podmiotów gospodarczych;
  • bankowego, budowlanego, spółdzielczego, podatkowego, administracyjnego, z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Firmom i instytucjom Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w ramach umowy zlecenia stałej obsługi prawnej lub w formie pojedynczych zleceń mających na celu rozwiązanie danego problemu.