Oferta kancelarii

Sprawdź w jakich obszarach mogę Ci pomóc.

Rozwody i sprawy rodzinne

Sprawy o rozwód, separację oraz sprawy rodzinne, tj:

 • alimenty,
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • rozdzielność majątkową,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • kontakty z dzieckiem,
 • miejsca zamieszkania dziecka,
 • przysposobienie,
 • inne

Odszkodowania

 • odszkodowania za szkodę związaną z wypadkiem komunikacyjnym
  ( OC i AC ),
 • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej,
 • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu,
 • odszkodowania za wypadek przy pracy,
 • odszkodowania za błędy medyczne,
 • odszkodowania powypadkowe,
 • odszkodowania za wypadek w rolnictwie ( OC rolnika),
 • odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia, 
 • odszkodowania z ubezpieczenia NNW i na życie

Podział majątku
i zniesienie współwłasności

 • sądowy podział majątku małżeńskiego,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości ( dom, mieszkanie, grunty),
 • zniesienie współwłasności rzeczy ruchomych

Sprawy o zapłatę i inne roszczenia z tytułu umów

Roszczenia z tytułu umów:

 • najmu i dzierżawy,
 • sprzedaży,
 • komisu,
 • o roboty budowlane,
 • umów o dzieło, zlecenia,
 • darowizny np. odwołanie darowizny,
 • dożywocia,
 • pozostałych niewymienionych

Spadki

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i z testamentu,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • wydziedziczenie,
 • odrzucenie spadku,
 • inne

Sprawy pracownicze
lub prawo pracy

 • o zapłatę zaległego wynagrodzenia i za godziny nadliczbowe,
 • odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę,
 • za tzw. zwolnienie dyscyplinarne i inne

Prawo rzeczowe

własność, zasiedzenie i zniesienie współwłasności, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe:

 • użytkowanie,
 • służebności,
 • zastaw,
 • hipoteka,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Prawo karne

Obrona przed sądami w sprawach o:

 • rozboje, kradzieże, włamania i inne przestępstwa przeciwko mieniu,
 • bójki, pobicia, uszkodzenie ciała i inne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,
 • znęcanie i pozostałe przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece,
 • spowodowanie wypadków komunikacyjnych, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu,
 • zniesławienie, znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej

Windykacja

 • egzekucja
 • wezwanie do zapłaty
Godziny otwarcia

Poniedziałek - Czwartek

09:00 - 17:00

Piątek

09:00 - 15:00

W razie potrzeby dostosowuję się do klienta (istnieje możliwość umówienia się w innych godzinach i terminach).
Udzielam porad on-line, pomagam w prowadzeniu spraw sądowych w całej Polsce osobom zamieszkałym na stałe za granicą, bez konieczności ich przyjazdu do kraju.

Kontakt

Telefon

Adwokat: +48 695 933 972

Email

adwokat-koziarska@wp.pl

Adres

ul. Chopina 21 G, 62-510 Konin (I piętro - Pasaż Fryderyk)

Uprzejmie proszę o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu spotkania.