Zgodnie z Ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych osoba fizyczna może być zwolniona od kosztów sądowych w...