Zgodnie z Ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych osoba fizyczna może być zwolniona od kosztów sądowych w części lub w całości, jeśli wykaże brak środków na opłatę sądową oraz złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
WIĘCEJ ….